Laissez Passer לסה פסה: חזרנו

יום שבת, 21 בינואר 2012

חזרנו

בג"ץ מאותת לכנסת ולממשלה שאין מניעה שהחוק "הזמני" הגזעני, האוסר על הסדרת מעמדם של פלסטינים, יהפוך לחקיקה של קבע, משום שאינו פוגע בזכויות אדם. הכנסת מטנפת את ספר החוקים בחוק "זמני" נוסף "למניעת הסתננות", המאפשר מעצר מינהלי של מבקשי מקלט ושל ילדיהם לשלוש שנים לפחות. הכנסת ובג"ץ שבים ומאשרים לכבול מהגרות עבודה למעסיקיהן, כי הן "בחרו" לבוא לכאן. מבקשי מקלט קופאים מקור מתחת למגלשות בגינת לוינסקי ובאוהלי בד בכלא קציעות. סדר היום הימני הושלם - ההסתה כלפי מהגרים ופליטים מצטרפת לזו המופנית כלפי ערבים ושמאלנים.

חזרנו.