Laissez Passer לסה פסה: אנשים חולים מאוד

יום ראשון, 26 בפברואר 2012

אנשים חולים מאוד

בשנת 1998 הגיעו שוטרי משטרת ישראל לפזר את ההומואים שהשתתפו באירועי ה"וויגסטוק" בגן העצמאות בתל-אביב, כשעל ידיהם כפפות גומי, כדי לא להידבק במחלות של הומואים.

בשנת 2012 אנשי רשות האוכלוסין וההגירה מגיעים להטריד מבקשי מקלט באשקלון כשעל ידיהם כפפות גומי, כדי לא להידבק במחלות של אפריקאים.

על המבצע המתוקשר מנצח בגאווה מנהל אגף איכות הסביבה (!) בעירית אשקלון, והמשטרה, שאין לה, כנראה, שום דבר טוב יותר לעשות, מצטרפת לחגיגה.