Laissez Passer לסה פסה: זה לא לתקשורת

יום ראשון, 26 בפברואר 2012

זה לא לתקשורת

שקיפות מעולם לא היתה הצד החזק של רשות האוכלוסין וההגירה, אבל נראה שלאחרונה היא אפילו לא מתביישת בכך. במדינת רשות האוכלוסין וההגירה לא התקשורת תחליט מהו נושא ציבורי שראוי לעסוק בו. הרשות שכרה, במיטב כספנו, דוברת, והיא תיקבע מה יידון בתקשורת ומה לא יידון בה.

בשבוע שעבר דיווח עיתון "הארץ" על שמונה עשר מבקשי מקלט מחוף השנהב שהוזמנו לעבוד בבניין באשדוד. כשהגיעו לאשדוד, התברר שרומו. לא מעסיקים הזמינו אותם, אלא רשות האוכלוסין וההגירה. 30 פקחים של "יחידת עוז" המתינו להם כדי לעוצרם. תגובת הרשות: "איננו נוהגים לערב תקשורת או להסביר את שיטות האכיפה שלנו".

הבוקר מדווח העיתון על הנחייה שהעביר משרד הפנים לרשויות המקומיות, ולפיה, בניגוד להתחייבות שנמסרה לבג"ץ, חל איסור על העסקת מבקשי מקלט. ומה אומרת על כך הרשות? "הנושא יידון בבית המשפט ולא בכלי התקשורת".