Laissez Passer לסה פסה: מחווה

יום שלישי, 16 באוקטובר 2007

מחווה

עמירה הס דיווחה אתמול ב"הארץ" על מחווה חד-פעמית מטעם ראש הממשלה ליו"ר הרשות הפלסטינית: 3,480 בני משפחה של תושבים פלסטינים בגדה המערבית יוכלו לקבל תושבות קבע בגדה.

מזה למעלה משבע שנים מונעת ישראל מתושבי השטחים הכבושים להסדיר בשטחים את מעמדם של בני זוגם ושל ילדיהם, שאינם תושבי השטחים. עשרות אלפי בקשות למעמד לא טופלו. רבים מבין אלה שלא טופלו כלואים כבני ערובה בשטחים. נכנסו באשרת כניסה חד פעמית לישראל ונבלעו בגדה. ללא תושבות מוסדרת הם אינם יכולים לצאת מהשטחים. אם יצאו או אם יעצרו על ידי חיילים או שוטרים במחסום או בישראל – הם יגורשו, ולא יוכלו לחזור.

המנגנון לטיפול בהסדרת מעמדם של בני משפחה נקבע בהסכמי אוסלו. הבקשות מוגשות לרשות הפלסטינית, אשר מעבירה אותן לאישור ישראל. מאז ראשית שנות האלפיים ישראל מסרבת לקבל מן הרשות בקשות ולאשר אותן. בפני בג"ץ תירצה המדינה שהרשות היא שאינה מעבירה את הבקשות. בג"ץ, למותר לציין, מיהר לקנות את התירוץ העלוב, ולהטיל את האחריות לפתחה של הרשות הפלסטינית.

בתשובת המדינה ל
שורה של עתירות עקרוניות שהגיש המוקד להגנת הפרט (אליהן הצטרפו ארגוני זכויות אדם אחרים) לא נטען עוד שהרשות אינה מטפלת בבקשות. המדינה טענה שמדובר בעניין מדיני, ושאל לו לבית המשפט להתערב. לא הועלה כל טעם בטחוני בגינו לא יוסדר מעמדם של בני המשפחה. פשוט מענישים את תושבי השטחים ואת הרשות הפלסטינית. עוד "צריבה תודעתית".

עכשיו מלטפים. תור ה"מחווה". הבריון מניח פלסטר על הרגל ששבר.