Laissez Passer לסה פסה: הוראת שעה

יום שלישי, 30 בדצמבר 2008

הוראת שעה

סוריאליזם ישראלי, מוצאי שבת, רחבת הסינמטק בתל-אביב: אירועי יום המהגר ובצידם הפגנה נגד המלחמה בעזה. הקהל גולש מכאן, לשם ובחזרה.

כך גם אצלנו. זהו בלוג שעוסק בהגירה ובמהגרים ובמעמד בישראל, ועד עתה הכללים היו ברורים, אבל המציאות הנוראה חזקה מאיתנו. גם אנחנו, כמו משרד הפנים, מתקינים בעיתות חירום הוראות שעה.

התוקפנות המזוויעה הזו והתופת שישראל ממטירה על עזה משמיים לא תעצורנה ולו רקטה אחת. די!