Laissez Passer לסה פסה: אינפלציה

יום שלישי, 24 בפברואר 2009

אינפלציה

בראשית חודש ינואר פניתי מטעם האגודה לזכויות האזרח לשר הפנים, מאיר שטרית, וביקשתי לפרסם את הרכב "הצוות לבחינת שינויים במדיניות ההגירה של מדינת ישראל", שעל הקמתו החליטה הממשלה בחודש ספטמבר. מישהו, שמבין דבר או שניים בפוליטיקה, לעג לי: "אפילו מגלומן כמו שטרית לא יעז למנות צוות שכזה ערב בחירות". מגלומן של ערב בחירות? אחרי הבחירות, כשהתוצאות ידועות, וכשברור ששטרית עוזב את המשרד, הוא מינה את הצוות.

חמישה יהודים, כולם אשכנזים, ארבעה משפטנים, שלושה מהם דתיים: פרופ' יעקב נאמן, פרופ' אמנון רובינשטיין, פרופ' יפה זילברשץ, ד"ר יעקב וינרוט ואודי פרוור. זהו השיקוף שבחר שר הפנים לפסיפס החברתי הישראלי, הבנוי קבוצות, תרבויות וזהויות שונות. זהו הביטוי שמצא למורכבותה ולרב גוניותה של החברה בישראל.

המנדט של הצוות, כך על פי הפרסומים, הוא לבחון דרכים להקשות. כמו אחרון הטוקבקיסטים גם שר הפנים היוצא חושש ש"תוך שנים ספורות ישראל לא תהיה מדינה של יהודים". החשש מגובה ב"נתונים". בחודש ינואר פרסם שטרית, שבישראל מאה אלף שוהים ללא היתר (הודעה לעיתונות). לא חלפו יומיים, הנתונים נופחו, ומשרד הפנים טען שמספרם מתקרב לשלוש מאות אלף (כותרת גדולה ב"הארץ"). כעת, חודש אחרי, יש לנו כבר "מיליון" (כותרת ענק ב"ידיעות אחרונות"). בקצב הגידול הזה "לא תהיה מדינה של יהודים" עד פסח. ערוץ 2 חייב להיערך.