Laissez Passer לסה פסה: צה"ל אמר

יום שבת, 31 באוקטובר 2009

צה"ל אמר

מאת: סיגל רוזן, מוקד סיוע לעובדים זרים

באמצע החודש ביקרו חברי וועדת העובדים הזרים של הכנסת בדרום. צה"ל הנחה את הסיור.

"הגבול פרוץ בהעדר מכשול", צה"ל אמר, ולא הזכיר שבחלקים נרחבים מהגבול הדרך כלל אינה קלה למעבר, ובחלקים אחרים החיילים המצרים רודפים, עוצרים, כולאים, מענים ואף יורים למוות במבקשי המקלט, המנסים לחצות את הגבול.

"הם שוהים כחודש בחסות אוהל בדואי לפני ההסתננות עצמה", צה"ל אמר, ולא סיפר על מבקשי המקלט שמתים ברעב ובצמא בעודם במדבר.

"רק אחוז מזערי ושולי מן המהגרים המסתננים הינם פליטים", צה"ל אמר, ולא ציין שישראל מסרבת לבדוק את בקשות המקלט של הפליטים הסודנים והאריתראים, אף שלפי נתונים שמדינת ישראל מסרה לנציבות הפליטים של האו"ם למעלה מתשעים אחוזים מן הנכנסים דרך הגבול הם פליטים.

"מיליון(!) מהגרי עבודה מיבשת אפריקה נמצאים בתהליכי קליטה בסיני, וממתינים לשעת כושר להסתנן באין מפריע לתחומי מדינת ישראל", צה"ל אמר, ממשיך בדרכה של משטרת ההגירה, שבחודש מאי 2007 מסרה לעיתון "ידיעות אחרונות": "מסוק שסייר בגבול מצרים הבחין בריכוזים ענקיים של פליטים מסודן, שמתכוונים להגיע לגבול ישראל – מצרים ולהסגיר את עצמם לכוחות הביטחון". "רבבות פליטים מדרפור בדרך לישראל", זעקו הכותרות. שנתיים וחצי חלפו מאז. בישראל פחות מאלפיים פליטים מדרפור. לפי דף נתונים שפרסמה נציבות הפליטים של האו"ם במצרים בחודש ספטמבר 2009, במצרים היו רשומים באותה עת 22,689 סודנים ו -1,638 אריתראים מבקשי מקלט. חלקם לא יצרו קשר עם נציבות הפליטים בשנים האחרונות, וההערכות הן שכעשרה אחוזים מהם בישראל זה מכבר. אלו הם האנשים שלטענת ביל ואן אסוולד, מחבר הדו"ח "סכנות בסיני", שעסק במבקשי המקלט, הינם נואשים דיים על מנת לנסות ולהבריח את הגבול לישראל. השאר חיים במצרים שנים ארוכות ואינם חשים כל צורך להעתיק את מגוריהם משם. "מיליון(!)".

"רחובות אילת וערד מלאים במהגרים בלתי חוקיים חסרי כל מעמד. 3,000 מהגרי העבודה הבלתי-חוקיים באילת מהווים 7% מאוכלוסיית העיר. הפשיעה בערד ובאילת גואה ויציאת ילדים ונשים לרחובות כרוכה בסכנה של ממש. תושבים רבים וילדיהם נמנעים מלצאת בחשיכה לרחובה של עיר", אמרו, מתעלמים מהעובדה שכל אותם אנשים קיבלו רישיונות ישיבה מטעם משרד הפנים, אשר משך חודשים הותנו בכך שיסתלקו מאזור המרכז ויתיישבו בדרום. אמרו, ולא הציגו נתונים אובייקטיביים כלשהם על מעורבות מבקשי המקלט בפשיעה.

"משרדי הביטחון, התחבורה וביטחון הפנים יציגו חלופות שונות לבניית גדר ומכשול נגד מסתננים לאורך הגבול הדרומי. החלופות יבחנו תחילה בתא שטח קטן כפיילוט. לאחר מכן תבנה הגדר הכוללת במקטעים במשך מספר שנים". את זה צה"ל לא אמר. את זה אמר ראש הממשלה.