Laissez Passer לסה פסה: הרצוג עושה את העבודה

יום שני, 2 בנובמבר 2009

הרצוג עושה את העבודה

בשבועות האחרונים, עם התפשטות הדיון הציבורי בישראל אודות מעמדם של ילדי מהגרי עבודה, מתראיינים יותר ויותר פוליטיקאים בנושא זה, ומביעים את התנגדותם לגירוש ילדים, בדרך כלל תוך הבעת זעזוע מן הרעיון שילד יועלה בכוח על מטוס ויגורש מישראל. רבים מן הפוליטיקאים פועלים מתוך הזדהות כנה, החוצה גבולות מפלגתיים, עם המאבק הציבורי. ואולם מיעוט מהם החליט, ככל הנראה, לתפוס טרמפ על העגלה התקשורתית כך ששמם יוזכר שוב ושוב בכותרות.

בין המתראיינים הקבועים בשבועות האחרונים נמצא שר הרווחה, יצחק הרצוג, החוזר באופן עקבי על עמדתו בעניין באוזני עיתונאים. באתר האינטרנט שלו, שבראשו מופיעה תמונתו לצד הכיתוב "הרצוג עושה את העבודה", הוא אף מביע את עמדתו, לפיה לא יתמוך בגירוש ילדים, ואף מצהיר בגאון כי "ילדי העובדים הזרים הם ילדים שנמצאים במצבי סיכון וחירום. הטיפול בהם צריך להיגזר מעצם היותם ילדים, ללא קשר לזהותם". אכן, כותרת יפה. להרצוג, כך יכול להתרשם מי שקורא את דבריו בתקשורת ובאתר האינטרנט שלו, לב רגיש, והוא אינו יכול לשאת את המחשבה על פגיעה בילד באשר הוא ילד.

אולם רגישותו של בעל תפקיד אופרטיבי בממשלה לא נבחנת רק בהצהרותיו, אלא גם במעשים. אתמול קיימה ועדת השרים לענייני חקיקה, בה חבר הרצוג, דיון בשאלה האם הממשלה תתמוך בהצעת חוק שהגישו חברי הכנסת ניצן הורוביץ, דני דנון ודב חנין, ולפיה אין לעצור ילדים חסרי מעמד מתחת לגיל 14 שנים. למרבה ההפתעה, הרצוג היה הגורם שהוביל את ההתנגדות להצעה והפציר בשרים האחרים להתנגד לה. למי ששאלו אותו לפשר התנהלות זו השיב הרצוג כי "זוהי עמדת הגורמים המקצועיים במשרד הרווחה". אכן, מזה שנים עמדת "הגורמים המקצועיים" במשרד היא כי ילדים חסרי מעמד צריכים לזכות לטיפול בידיהם האמונות של יחידת "עוז" ושירות בתי הסוהר, ולא של משרד הרווחה. הרצוג, כך מסתבר, סבור אמנם שהטיפול בילדים צריך "להיגזר מעצם היותם ילדים, ללא קשר לזהותם", אבל מעדיף לראות ילדים כלואים, ובלבד שלא יצטרך להתעמת עם "הגורמים המקצועיים" במשרד, שבראשו הוא עומד, או לקחת על עצמו את האחריות לטיפול בילדים אלה.

ביום רביעי תצביע הכנסת בקריאה טרומית על הצעת החוק בהצבעה שמית. כשיוקרא השם "יצחק הרצוג" יוכל שר הרווחה לומר "נגד", ומייד לצאת מאולם המליאה ולספר לעיתונאים שהוא סבור שיש לטפל בכל ילד כילד.