Laissez Passer לסה פסה: אלוף משנה במילואים זה קצת כואב ולא נעים

יום שני, 9 באפריל 2012

אלוף משנה במילואים זה קצת כואב ולא נעים

לפני כשלושה שבועות סיפרנו מעט על הרווחים שעושים אנשים וחברות פרטיות ממכירת נשק למדינות מנוחשלות, בהן חברות המנוהלות על ידי אנשי צבא לשעבר, ועל האופן בו הדבר מזין מלחמות אזרחים ופשעים נגד תושבי אותן מדינות, ומביא לבריחת אזרחים ולהגעתם של פליטים למדינות אחרות, ובהן ישראל.

מפרסום של חגי מטר ב"זמן תל אביב" עולה ששאיפתם של גורמים ביטחוניים בעבר למקסם רווחים ממשיכה גם כאשר הפליטים נמצאים בישראל. לדברי מטר, חברת אבטחה פרטית בניהול אלוף משנה במילואים הגישה, מיוזמתה שלה ובלי שנתבקשה לעשות זאת, הצעה לעיריית תל-אביב-יפו לקיים "פעולה אלימה מאוד" במסגרתה תוקם רשת מודיעין, יוצבו מאות מצלמות אבטחה ומאות מאבטחים פרטיים מטעם החברה יאזקו, יעצרו ויעלו מאות או אלפי פליטים בדרום תל אביב על אוטובוסים ויגרשו אותם אל מחוץ לעיר.

מי אמר שפליטים לא תורמים לכלכלה המקומית?