Laissez Passer לסה פסה: הם לא היו פליטים

יום שני, 8 באפריל 2013

הם לא היו פליטים

"שערי הארץ ננעלו בפני הפליטים היהודים, וכך גם שערי רוב המדינות, אם לא כולן, כולל הנאורות שבהן." (ראש הממשלה בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה)

ביבי, למה אתה משקר? הם לא היו פליטים.

ראשית, כולם יודעים מה היה המצב הכלכלי בגרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה. אנשים ברחו משם כדי שיהיה להם ממה לחיות.

שנית, כששאלו אותם למה הם באו למדינות שהם הגיעו אליהן, הם אמרו שהם רוצים חיים טובים יותר מאלה שהיו להם בגרמניה. פליטים אמיתיים אף פעם לא מדברים על איכות החיים שלהם.

שלישית, אין דבר כזה "שערי רוב המדינות". פליטים אמיתיים תמיד נשארים במדינת המקלט הקרובה הראשונה שאליה הם מגיעים ולא מטיילים ליד "שערי רוב המדינות".

רביעית, אף אחד מהם, אף פעם, לא מילא טפסים ולא הגיש בקשת מקלט בשום מדינה. פליטים אמיתיים ממלאים טפסים.

חמישית, כשראיינו חלק מהם נמצאו סתירות בסיפורים שלהם. פעם ניפצו להם את הזגוגיות באחת עשרה חמישים ושמונה בלילה של התשעה בנובמבר, ופעם בחצות וארבע דקות של העשרה בנובמבר. פעם שבעה אנשים ניפצו להם את הזגוגיות ופעם שמונה. פליטים אמיתיים זוכרים, ולא טועים בדברים כאלה.

שישית, אף אחד מהם, מעולם, לא הוכר כפליט. בפליטים אמיתיים תמיד מכירים.

שביעית, אם הם היו פליטים אמיתיים אסור היה להחזיר אותם. ובכל זאת, הם הוחזרו לאירופה – או בהחזרה מתואמת מיד כשהגיעו למדינות אחרות, או באופן וולונטרי אחרי שהתלוננו שלא נותנים להם לעבוד ולחיות ונורא רע להם – ואף בית משפט, אף פעם, לא אמר שזה אסור.

שמינית, מה כבר עשו להם? גייסו אותם, ושלחו אותם למחנות לעבוד קצת בשביל המדינות שלהם? אתה לא עשית צבא בשירות המדינה שלך? כל מי שהמדינה טחנה אותו כמה שנים בשיזפון הוא פליט?

תשיעית, לכל אורך התקופה השגריר הגרמני אמר שלא קורה כלום, ושכל הטענות הן עלילות מרושעות. אנחנו לא יודעים מה זה כשכל העולם שונא אותך ומתפתחת תעשייה של שקרים? תקרא את בן דרור.

עשירית ולסיום, אפילו חלקם היו פליטים אמיתיים - והם לגמרי לא - אז כמה היו צריכים לקבל מהם? לא, באמת, אם אתה כזה יפה נפש, ומוכן לקבל, אז תגיד כמה. זרוק מספר. כמה זה בסדר? מאתיים? אלפיים? עשרים אלף? את כל השישה מיליון? איזו מדינה תיקח שישה מיליון?

בקיצור, ביבי, די עם השקרים. קח מכאן את כל ניצולי השואה האלה שלך, עם התלונות שלהם, והמחלות שלהם, והאלימות שהם מביאים בזמן האחרון לכל מקום שהם נמצאים בו, ותטפל בהם אצלך בחצר.